Grondwerken

Kuipers Grondwerken BV kan diverse werkzaamheden op het gebied van grondwerken voor u verrichten.

Onderstaand vindt u de lijst van de werkzaamheden die door ons bedrijf verricht worden.

– Graafwerkzaamheden t.b.v leidingen en kabels
– Graafwerkzaamheden t.b.v rioleringen
– Het leggen van rioleringen
– Het Leveren van IBA systemen
– Het egaliseren en afwerken van bermen
– Het leveren van zand,Grond,Grind en gebroken puin.
– Het uitgraven van bouwputten
– Grondverbetering in bouwputten
– Het transporteren van de machines van en naar het werk
– Het rooien en afvoeren van bomen plus het versnipperen van de takken
– Diverse bestratings werkzaamheden
– Diverse sloopwerkzaamheden