IBA

IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Vanaf 1 januari 2005 mag huishoudelijk afvalwater niet meer ongezuiverd geloosd worden op het bodemwater. Lozen op de bodem of het oppervlaktewater is, vanaf eerder genoemde datum, alleen nog toegestaan met een goedgekeurde IBA systeem, bestaande uit een septic-tank met een minimale inhoud van 6m3.

IBA systemen

Met een septic-tank worden opdrijvende en bezinkbare vaste delen uit het huishoudelijk afvalwater verwijderd. Al het huishoudelijke afvalwater dient naar de septic-tank te worden geleid. Hier zal het worden gezuiverd en het gezuiverde water kan via een infiltratiesysteem naar het bodemwater worden geleid.

Kuipers Grondwerken biedt de mogelijkheid een dergelijk IBA systeem te kunnen leveren, plaatsen en onderhouden. Voor meer informatie of het aanvragen over IBA systemen u dit laten weten door een info@kuipersgrondwerken.nl te sturen en wij nemen contact met u op. Ook zijn wij aanwezig op de speciale IBA bijeenkomsten die via de gemeente Tubbergen zijn georganiseerd.

Septic-tank

Het materiaal waarvan deze septic-tank (type DE 250 KA standaard klasse A) is vervaardigd is beton. Deze voldoet aan de eisen gesteld in het lozingsbesluit bodembescherming en het lozingsbesluit WVO huishoudelijk afvalwater.
De septic-tank is opgebouwd uit een aantal ringen (3 st.) met hierboven op een afdichtdeksel met mangat. De ringen worden op elkaar gezet middels een voegenring met hierin lijmlaag ter afdichting. Hierdoor wordt voorkomen dat er water kan ontsnappen via de ringafdichting. De onderste ring bestaat uit een vaste bodemplaat met hierop de eerste ring. Hier zien we geen voegen. Ring en bodemplaat zijn uit een stuk beton vervaardigt. Het in de deksel aanwezige mangat biedt de mogelijkheid om de drie compartimenten te kunnen inspecteren, maar ook om de septic-tank van slib te kunnen ontdoen. De septic-tank bestaat uit drie compartimenten in de verhouding 2:1:1 en heeft een inhoud van minimaal 6 m3. Door het systeem van ringen is deze septic-tank gemakkelijk in inhoud te verhogen. Per ring kan ca. 1,5 ? 2 m3 meer inhoud worden verkregen. De septic-tank wordt onder vrijverval bedreven, er is geen pomp nodig en er zijn geen elektrische onderdelen. De betonnen septic-tank voldoet aan het Lozingsbesluit en is opdrijfzeker. Deze septic-tank kan door een mobiele hydraulische graafmachine worden geplaatst